FANDOM


Artemida Nayar
Informacje
Imię i nazwisko Artemida Nayar
Rodzina -
Miłość i związki -
Przydomki i imiona Artemida Nayar
Dodatkowe informacje
Występy (seria) Kroniki Archeo (seria)
Występy (tomy) I

Artemida Nayar - dziennikarka pisząca dla "Wiadomości Codziennych". W I tomie Kronik Archeo ukazały się 2 jej artykuły. Jeden o odkryciu grobowca, drugi o znalezieniu klejotu Nefertiti i podziemnej świątyni.