FANDOM


Glencora Biggs
05
Informacje
Imię i nazwisko Glencora Biggs
Rodzina -
Miłość i związki -
Przydomki i imiona Glencora Biggs
Dodatkowe informacje
Występy (seria) Koalicja Szpiegów (seria)
Występy (tomy) I

Glencora Biggs - pani dyrektor w sierocińcu w Cardiff. Sucha i surowa. Należy do Klubu Ogrodnika.